daha ileriye, en iyiye
Kampüsümüz
Müdürümüz
Personelimiz
Öğrenci işleri
Tez önerilerinin YÖK "Tez Otomasyon Sistemi"ne girilmesi hakkında detaylı bilgi

Danışman Öğretim Üyeleri ile tez önerisi verecek öğrencilerin dikkatine;

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın 19.09.2018 tarih ve 806.01.03-E.243032 sayılı yazısında iletmiş olduğu “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge”de belirtildiği üzere tez önerisini sunan öğrencilerimizin “Tez Otomasyon Sistemine” üye girişi yaparak “Tez Veri Girişi Formu”nu doldurmaları gerekmektedir.

Öğrenci tarafından otomasyon sisteminde doldurulan “Tez Veri Girişi Formu”nun bir çıktısı alınarak tez döneminde olan tüm yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin tez önerileriyle birlikte Enstitümüze göndermeleri gerekmektedir.

Gerekli bağlantılar:

* Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın 19.09.2018 tarih ve 806.01.03-E.243032 sayılı yazısı

Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge

* Tez otomasyon sistemine üye girişi yapmak için tıklayınız.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü