Enstitünün Vizyonu

HÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, eğitim alanında inovasyon odaklı lisansüstü programların ve dönüşümsel (transformative) araştırmaların geliştirilmesine ve gerçekleştirilmesine liderlik eder; ürettiği ileri düzey bilgi ile toplumun entelektüel, ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunar.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kurulunun 18/01/2017 tarihli ve 1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.