daha ileriye, en iyiye
Kampüsümüz
Müdürümüz
Yönetim kadromuz
Personelimiz
Öğrenci işleri
Lisansüstü Programların Akış Diyagramları

Eğitim Bilimleri Enstitüsünde ders alma, danışman atama, tez önerisi sunma, doktora yeterliğe hazırlanma, tez izleme komitesi oluşturma, savunma jürilerinin oluşturulması ve tez savunma ve mezuniyet süreçlerini daha kolay ve görsel olarak takip edilebilmesi için akış diyagramları hazırlanmıştır. Bu diyagramların enstitü ile ilgili süreçleri kolaylaştırması beklenmektedir. Bu diyagramlarla ilgili görüş ve öneriler ebe@hacettepe.edu.tr adresine iletilebilir.

  1. Tezli lisansüstü programlarda danışman atama
  2. Tezli lisansüstü programlarda ders alma
  3. Yüksek lisans tez önerisi sunma
  4. Doktora yeterlik ve tez izleme komitesi (TİK) oluşturma süreçleri
  5. Doktora tez önerisi sunma
  6. YL tez savunma jürisinin oluşturulması
  7. Doktora tez savunma jürisinin oluşturulması
  8. Yüksek lisans - doktora tezi savunma sınavı ve mezuniyet