daha ileriye, en iyiye
Kampüsümüz
Müdürümüz
Yönetim kadromuz
Personelimiz
Öğrenci işleri
Ders Saydırma

Toplantı Tarihi        

14.09.2020

Toplantı Sayısı         

05

Karar Sayısı      

EKK/2020-05/04

06.03.2018 tarihli ve 2018-10/10 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararının 2’nci gündem maddesinin iptal edilmesi ve 2020-2021 Güz döneminden itibaren geçerli olmak üzere tezli yüksek lisans öğrencileri yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş doktora öğrencileri ve lisans derecesi ile kabul edilen bütünleşik doktora programı öğrencilerinin daha önce aynı program ad ve kredi derslerinin son beş yılda almış olmak kaydı ile ana bilim dalı akademik kurulun uygun görüşü üzerine %50’sine kadar transkriptlerine işlenmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.