daha ileriye, en iyiye
Kampüsümüz
Müdürümüz
Yönetim kadromuz
Personelimiz
Öğrenci işleri
Ana Bilim Dalı dışından ders alma

Oturum Tarihi

Oturum Sayısı

Karar Sayısı

06.03.2018

10

2018-10/10

 

Hacettepe Üniversitesi Senatosunun 14.02.2018 tarihli ve 2018-60 sayılı kararı ile de “kurum dışı programlardan alınacak derslerin eşdeğerliğine ilişkin karar yetkisi” Enstitü Yönetim Kurullarına verilmiştir. İlgili düzenlemeler çerçevesinde;

  1. 2018-2019 Güz Yarıyılından itibaren geçerli olmak üzere; Öğrencilerin kurum dışından sadece “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen asıl ve yedek listede bulunan araştırma üniversitelerinin lisansüstü programlarından ders almalarının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.