Lisansüstü Öğretim Programları

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde sunulan lisansüstü programlar:

Anabilim/Bilim Dalı ve Öğretim Programının Adı Başvuru ve Kayıt Koşulları
(Ders Kataloğu-AKTS Bilgi Paketi)
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı  
..........Yüksek Lisans Programı AKTS
..........Doktora Programı AKTS
Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı  
-->Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı  
..........İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı AKTS
..........Yüksek Lisans Programı AKTS
..........Doktora Programı AKTS
-->Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı  
..........İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı AKTS
..........Yüksek Lisans Programı AKTS
..........DoktoraProgramı AKTS
-->Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı  
..........Yüksek Lisans Programı AKTS
..........Doktora Programı AKTS
--> Eğitim Yönetimi Bilim Dalı  
..........Okul Yöneticiliği ve Eğitim Deneticiliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans AKTS
..........Yüksek Lisans Programı AKTS
..........Doktora Programı AKTS
Temel Eğitim Ana Bilim Dalı  
--> İlköğretim Bilim Dalı (Sınıf Öğretmenliği)  
..........İlköğretim Yüksek Lisans Programı AKTS
..........İlköğretim Doktora Programı AKTS
..........Sınıf Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programı AKTS
--> Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı  
.........Tezsiz Yüksek Lisans .II. Öğretim Programı AKTS
..........Yüksek Lisans Programı AKTS
..........Doktora Programı AKTS
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı 
(Biyoloji Eğitimi, Fizik Eğitimi, Matematik Eğitimi)
 
.........Tezsiz Yüksek Lisans .II. Öğretim Programı AKTS
..........Yüksek Lisans Programı AKTS
..........Doktora Programı AKTS
--> Kimya Eğitimi Bilim Dalı  
..........Yüksek Lisans Programı AKTS
..........Doktora Programı AKTS
Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı  
--> Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı  
..........Yüksek Lisans Programı AKTS
..........Doktora Programı AKTS
--> Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı  
..........Yüksek Lisans Programı AKTS
..........Doktora Programı AKTS
--> İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı  
..........Yüksek Lisans Programı AKTS
..........Doktora Programı AKTS
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı  
--> Türkçe Eğitimi Bilim Dalı  
..........Yüksek Lisans Programı AKTS
Özel Eğitim Ana Bilim Dalı  
--> Özel Yetenekliler Eğitimi Bilim Dalı  
..........Yüksek Lisans Programı AKTS

Eğitim Bilimleri Enstitüsü © 2017
EBE Web Birimi: Pelin GÖKDEMİR