ÖYP Yönetmeliği

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yönergesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile Hacettepe Üniversitesinin " Lisansüstü Eğitim-öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ve ayrıca ilgili diğer yönergeleri ve Senatosu'nun ilke kararları çerçevesinde öğretim üyesi yetiştirilmesi hakkındaki uygulamaların ilke ve usullerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü © 2017
EBE Web Birimi: Pelin GÖKDEMİR